Make your own free website on Tripod.com
 
ANALISA GURU SKPMJ 2001
 

 GURU

 OPSYEN

 OPSYEN

 OPSYEN

 0PSYEN

OPSYEN

 OPSYEN

 OPSYEN

 SKPMJ
TERLATIH

 BM

 BI

 M3

 AG

 MU

 PRA

 AM

 JUMLAH

 L

 2

 1

 -

 1

 -

 -

 2

 6

 P

 1

 -

 3

 1

 1

 1

 -

 7

 GSTT

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -
 JUMLAH

 3

 1

 3

 2

 1

 1

 2

 13
 
 
 
ENROLMEN MURID SKPMJ TAHUN 2001 (APRIL)
TAHUN
BIL.KELAS
MELAYU
ISLAM
 MELAYU
ISLAM
   

 L

 P

 JUMLAH

 PRA

 1

 16

 10

 26

 TAHUN 1

 1

 12

 9

 21

 TAHUN 2

 1

 14

 11

 25

 TAHUN 3

 1

 12

 9

 21

 TAHUN 4

 1

 18

 11

 29

 TAHUN 5

 1

 12

 11

 23

 TAHUN 6

 1

 5

 15

 20

 PEND. KHAS

 -

 -

 -

 -

 JUMLAH

 7

 89

 76

 165

* HASIL BANCIAN BULAN APRIL 2001