Make your own free website on Tripod.com

GURU BESAR : ENCIK MOHD SAID BIN HASSAN

Pentadbiran Kurikulum
Pentadbiran Hal Ehwal Murid
Pentadniran Kokurikulum
Perancangan dan Pembangunan
Pengurusan Kewangan
Perkhidmatan dan Perjawatan
Keselamatan dan Kebajikan
Perhubungan
 
 
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
ENCIK MD BASIR BIN RAMLI
 
Pengurusan Kurikulum
Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR
Jawatankuasa Jadual Waktu
Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian
Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran
Jawatankuasa Pengurusan PSS
Perhubungan
 
 
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
PUAN TAIBAH BINTI SENAWI
 
Pengurusan Hal Ehwal Murid
Jawatankuasa Displin
Jawatankuasa Keceriaan Sekolah
Jawatankuasa RMT/Projek Susu
Jawatankuasa Keselamatan dan Kebajikan
Jawatankuasa SPBT
 
 
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
ENCIK MOHAMAD ZAIM BIN HASSAN
 
Pengurusan Kokurikulum
Jawatankuasa Sukan dan Permainan
Jawatankuasa Pakaian Seragam
Jawatankuasa Kelab dan Persatuan
Jawatankuasa Lawatan dan Pelancongan
Jawatankuasa Sambutan dan Perayaan
Perhubungan
 
 
Guru
Staf Sokongan
Murid